Tiiu, talutütrekene, kaske, kaske,
Tiiu, talutütrekene, kaske, kaske.

Sest saab nobe neiukene, kaske, kaske,
sest saab nobe neiukene, kaske, kaske.

Sukavarda veeretaja, kaske, kaske,
sukavarda veeretaja, kaske, kaske.

Leemekulbi liigutaja, kaske, kaske,
Leemekulbi liigutaja, kaske, kaske.